Iñaki Eiguren Landazabal : Esquela

Publicado en El Correo el 3 enero 2021

Iñaki Eiguren Landazabal

Eusko Legebiltzarreko Ex-funcionario
langile-ohia del Parlamento Vasco
Eusko Legebiltzarrak bere doluminaEl Parlamento Vasco expresa su
adierazten du eta bat egiten du condolencia y se une al dolor de la
familiarekin haren saminean. familia.

Anterior