José Luis Letona Ainz : Esquela

Publicado en El Correo el 19 abril 2021

Don José Luis Letona

Ainz jauna
Ex procurador de las Juntas Generales de Álava
Arabako Batzar Nagusietako prokuradore ohia
Arabako Batzar Nagusiak Las Juntas Generales de Álava
benetan sentitzen dute galera hau eta haren senide lamentan profundamente tan sensible pérdida y
eta lagunen atsekabearekin bat egiten dute. se unen al dolor de su familia y amigos.

Anterior